Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2011

between
2314 de8a 420
Reposted fromconcarne concarne

September 10 2011

between
nigdy się nie ogarnę
— przepraszam
Reposted fromwiecznieszczesliwa wiecznieszczesliwa
between
8944 42c3 420
Reposted from3kasiula3 3kasiula3
between
8946 6f92 420
Reposted fromxxoxxo xxoxxo
between
Zasypiać i budzić się koło Ciebie. Dzielić Twój ból i Twoje cierpienie
— Tallib
Reposted fromtaktoznowuja taktoznowuja

August 22 2011

5592 62a2 420
Reposted fromerial erial viacollarbones collarbones
between
3956 f8ba 420
tru
Reposted fromsidesign sidesign viacollarbones collarbones
between
0331 73f9 420
Reposted fromdepersonalizacja depersonalizacja viacytaty cytaty

August 20 2011

between
2417 b40c
Reposted fromfoxyfire foxyfire

August 19 2011

between
between

August 17 2011

between
between
już niedługo trzy miesiące - piękne trzy miesiące.
kocham Cię marudo.
between
Nikt do powiedzenia nie ma tu nic, choć wszyscy krzyczą głośno.
Reposted fromfinka finka

August 16 2011

between
between
Tak się zastanawiam, po kilkunastu dniach przeglądania soupa prawie dzień w dzień... jest tu chociaż jedna szczęśliwa osoba do cholery? O_o
Reposted fromMrrruk Mrrruk viacytaty cytaty

August 09 2011

between
tylko patrz i spojrzeniem wyznawaj mi miłość...
Reposted fromnatalkaaaa natalkaaaa

August 05 2011

between
5989 80e7
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver viaambiwalencja ambiwalencja

July 29 2011

between
Reposted fromsoupbro soupbro
between
0154 3044 420
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl